Tiếp xúc

Blog

  • Trung Quốc tỉnh Quý Châu 33 KV Line Trung Quốc tỉnh Quý Châu 33 KV Line Sep , 12, 2016 Giới thiệu dự án: Chúng tôi cung cấp máy biến áp phân phối dầu 33 / 0,415 kV cho dự án này, bao gồm 140 máy biến áp 100 KVA, 100 máy biến áp 200 KVA và 50 bộ chuyển đổi 400 KVA ... view