Tiếp xúc

Ga đường sắt Vũ Hán

Giới thiệu dự án:
Ga đường sắt Vũ Hán là một doanh nghiệp quy mô lớn thuộc Bộ Đường sắt.
Nó đóng một vai trò không thể thay thế trong giao thông vận tải giữa khu vực phía bắc và phía nam. Nó có một yêu cầu nghiêm ngặt cho sự an toàn của các thiết bị điện.
Ga Hoàng Châu thuộc ga đường sắt Vũ Hán và cần trang bị thêm thời gian này.

Ứng dụng sản phẩm:
Công ty chúng tôi cung cấp máy biến áp loại khô, hộp biến áp và thiết bị chuyển mạch loại cố định AC LV trong dự án này, tổng cộng 133 bộ.

Wuhan Railway Station

JUMP

LEAVE_MESSAGE