Tiếp xúc

Chính sách bảo mật

Riêng tư
YUEBIAN coi sự riêng tư là một vấn đề quan trọng, vì vậy chúng tôi xây dựng và vận hành các dịch vụ web của chúng tôi với sự bảo vệ quyền riêng tư được tính đến. Chính sách bảo mật này phác thảo các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng một trong các trang web của YUEBIAN và một số bước chúng tôi thực hiện để bảo vệ nó.

Những nguyên tắc này áp dụng cho việc xác định cá nhân thông tin mà chúng tôi yêu cầu và bạn cung cấp. Bằng cách này, chúng tôi có nghĩa là thông tin nhận dạng cá nhân bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ thực, địa chỉ email hoặc các chi tiết liên lạc khác của bạn.

Thu thập dữ liệu
Duyệt các trang web của chúng tôi và hầu hết các dịch vụ khác không yêu cầu bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào.

YUEBIAN có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân không giới hạn mà trình duyệt của bạn cung cấp bất cứ khi nào bạn truy cập trang web. Thông tin nhật ký này bao gồm địa chỉ Giao thức Internet, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày và giờ truy vấn của bạn và một hoặc nhiều cookie có thể xác định duy nhất trình duyệt của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này để hiểu rõ hơn hành vi của người dùng và cải thiện hơn nữa các dịch vụ của chúng tôi.

Một số dịch vụ của chúng tôi yêu cầu bạn đăng ký một tài khoản. YUEBIAN hỏi bạn một số thông tin cá nhân để tạo tài khoản và chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó để cung cấp dịch vụ. Đối với một số dịch vụ nhất định, chúng tôi có thể yêu cầu thẻ tín dụng hoặc thông tin thanh toán khác mà chúng tôi duy trì dưới dạng mã hóa trên máy chủ bảo mật.

Khi chúng tôi yêu cầu thông tin nhận dạng cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các loại thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó. Chúng tôi hy vọng điều này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt về việc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với chúng tôi. Đó là sau đó tùy thuộc vào bạn để quyết định xem bạn có muốn cung cấp thông tin hay không.

Chia sẻ thông tin
Chúng tôi không cho thuê hoặc bán thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho các công ty hoặc cá nhân khác trừ khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin đó trong bất kỳ trường hợp hạn chế nào sau đây:
· Chúng tôi có sự đồng ý của bạn.
· Chúng tôi cung cấp thông tin đó cho các doanh nghiệp hoặc cá nhân đáng tin cậy với mục đích duy nhất là xử lý yêu cầu của bạn thay mặt chúng tôi. Khi điều này được thực hiện, nó phải tuân thủ các thỏa thuận buộc các bên chỉ xử lý thông tin đó theo hướng dẫn của chúng tôi và tuân thủ Chính sách bảo mật này và các biện pháp bảo mật và bảo mật thích hợp.
· Chúng tôi kết luận rằng chúng tôi được luật pháp yêu cầu hoặc tin tưởng rằng việc truy cập, bảo quản hoặc tiết lộ thông tin đó là cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của YUEBIAN, người dùng hoặc công chúng.

Nếu bạn có tài khoản, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin được gửi trong tài khoản của bạn trong tất cả các dịch vụ của chúng tôi cũng như các nhà phân phối và đối tác kênh trong phạm vi cần thiết để cung cấp cho bạn trải nghiệm liền mạch và nâng cao chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin tài khoản của bạn cho người khác hoặc các công ty không liên kết, ngoại trừ trong những trường hợp giới hạn được mô tả trong Chính sách này hoặc với sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi có thể lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân được thu thập trên trang web của chúng tôi ở bất kỳ quốc gia nào mà YUEBIAN hoặc nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của chúng tôi duy trì cơ sở vật chất. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc chuyển thông tin của bạn giữa các cơ sở này, bao gồm cả những dịch vụ nằm ngoài quốc gia của bạn.

Trong trường hợp chuyển quyền sở hữu các bộ phận của YUEBIAN Ltd., chẳng hạn như mua lại hoặc sáp nhập với một công ty khác, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo và yêu cầu bạn đồng ý trước khi bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào được chuyển giao và do đó sẽ tuân theo chính sách bảo mật khác .

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp với những người khác. Ví dụ về điều này bao gồm xu hướng người dùng hoặc số lượng người dùng đã truy cập một phần cụ thể của sự hiện diện web của YUEBIAN. Thông tin tổng hợp này không bao gồm bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ nhất định nơi bạn có thể đăng thông tin trên trang web, sau đó sẽ có sẵn cho những khách truy cập khác của trang web. Ví dụ là diễn đàn thảo luận và nhận xét trên blog. Khi bạn đăng, thông tin cơ bản xác định bạn là áp phích sẽ được cung cấp cho những khách truy cập khác cùng với thông tin đã đăng của bạn. Thông tin này bao gồm tên hoặc bí danh của bạn và nếu có liên quan, có thể bao gồm các thông tin khác như quốc gia của bạn hoặc tên của công ty hoặc tổ chức bạn làm việc. Chúng tôi cũng có thể hiển thị thông tin thống kê, danh tiếng và các thông tin tương tự khác, ví dụ: số lượng bài đăng trên diễn đàn bạn đã đăng hoặc mức độ hữu ích của những khách truy cập khác đã xếp hạng bài đăng của bạn. Để biết chi tiết, vui lòng xem các trang trợ giúp cho từng dịch vụ.

Bảo mật thông tin
Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ chống lại việc truy cập trái phép hoặc sửa đổi, tiết lộ hoặc hủy dữ liệu trái phép.

Chúng tôi hạn chế quyền truy cập vào thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho nhân viên YUEBIAN, những người cần biết thông tin đó để thực hiện yêu cầu của bạn hoặc cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

Cập nhật thông tin của bạn
Chúng tôi cung cấp các cơ chế cập nhật và chỉnh sửa thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho nhiều dịch vụ của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem các trang trợ giúp cho từng dịch vụ.

Liên kết
Các trang web bên ngoài được liên kết đến từ các trang web YUEBIAN được phát triển bởi những người mà YUEBIAN không thể kiểm soát được. Các trang web khác này có thể đặt cookie của riêng chúng trên máy tính của bạn, thu thập dữ liệu hoặc thu thập thông tin cá nhân.

Thay đổi chính sách này
Xin lưu ý Chính sách bảo mật này sẽ thay đổi theo thời gian. Chúng tôi hy vọng hầu hết những thay đổi như vậy là nhỏ, nhưng có thể có những thay đổi quan trọng hơn.

Bất kể, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó trên trang này và nếu thay đổi đáng kể, chúng tôi cũng sẽ cung cấp thông báo nổi bật hơn. Mỗi phiên bản sẽ được ghi chú ở đầu trang. Các phiên bản trước của Chính sách bảo mật này sẽ được lưu trữ trong kho lưu trữ để bạn xem.

Chính sách này đã được cập nhật lần cuối vào ngày 31 tháng 3 năm 2016. Mục tiếp thị lại đã được thêm vào chính sách cookie và danh sách các cookie được sử dụng để theo dõi thống kê web đã được cập nhật.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào.