Tiếp xúc

Transformer Megger Test

Các megger có ba bài viết thiết bị đầu cuối: một cho "L", một cho "E" và một cho "G" (lá chắn). L được kết nối với dây điện, E được nối với cáp và chữ "G" được gắn vào giấy cách điện của cáp. Các điểm sau cần lưu ý khi đo:
  • Sức mạnh phải được cắt đầu tiên.
  • Các megger phải được giữ bằng phẳng khi sử dụng.
  • Trước khi sử dụng megger, chúng ta cần xoay nhiều lần để xem con trỏ có ở vị trí lớn nhất hay không. Sau đó, chúng tôi sẽ đoản mạch hai đầu cuối của "L" và "E", sau đó từ từ xoay bàn tay của máy đo quang điện lớn để xem liệu con trỏ có ở không.
  • Cáp megger phải được cách nhiệt tốt và hai đường không được xoắn lại với nhau.
  • Khi đo megger, việc đọc phải dựa trên số sau một phút quay.
  • Trong quá trình đo, số mét phải được chuyển đến 120 vòng / phút.
  • Các megger có một loạt các nghìn megaohm, với quy mô tối thiểu khoảng 1 nghìn tỷ euro, đó là không thích hợp để đo điện trở dưới 100 kiloohm.