Tiếp xúc

Máy biến áp vô định hình nhúng dầu được trang bị lực cưỡng chế thấp, tổn thất thấp, ổn định nhiệt độ tốt và bảo vệ mạnh mẽ cho sấm sét và ánh sáng. Với sự kết hợp của quá trình sản xuất tiên tiến và thiết bị, nó được điều khiển từ xa, kiểm tra, điều chỉnh và điều khiển bằng máy tính .Tất cả các sản phẩm có đủ điều kiện của Cục Cơ khí & Công nghiệp Quốc gia và Công ty Điện lực Quốc gia. Nó được sử dụng rộng rãi trong mạng lưới điện, các dự án, xây dựng lưới điện, vv.

You May Interested Be in These Products & Categories