Tiếp xúc

Nhà máy hóa chất Altai Mông Cổ

Nhà máy hóa chất Altai Mông Cổ cần mua một số thiết bị phân phối cho nhà máy mới của họ.
Họ đã chọn máy biến áp loại khô của chúng tôi, hộp biến áp và các sản phẩm tương đối để xây dựng trạm biến áp của họ. Và chúng tôi nhận được phản hồi tốt từ họ.

The Mongolian Altai Chemical Factory

JUMP

LEAVE_MESSAGE