Tiếp xúc

Kiểm tra biến áp điện

Các điểm chính của thử nghiệm biến áp điện:
 • Công suất định mức (KVA): Công suất vận chuyển liên tục theo dòng định mức và điện áp danh định.
 • Xếp hạng điện áp (KV): Một điện áp hoạt động mà máy biến áp có thể chịu được trong một thời gian dài. Để thích nghi với nhu cầu của sự thay đổi điện áp mạng lưới điện, phía cao áp của máy biến áp đã khai thác cuộn dây, thông qua điều chỉnh số vòng quay điện áp cao để điều chỉnh điện áp đầu ra điện áp thấp.
 • Dòng điện định mức (A): Dòng điện mà máy biến áp cho phép dài hạn để vượt qua công suất định mức.
 • Mất không tải (KW): Khi điện áp danh định của tần số định mức được áp dụng cho đầu cuối của cuộn dây, công suất hoạt động được hấp thụ bởi phần còn lại của cuộn dây. Nó liên quan đến điện áp được thực hiện bởi quá trình sản xuất và sản xuất của tấm thép silicon lõi.
 • Không tải hiện tại (%): Khi phía máy biến áp không tải hai lần ở điện áp danh định, dòng điện chạy qua cuộn dây. Nói chung, nó thể hiện như một tỷ lệ phần trăm của dòng định mức.
 • Mất tải (KW): Làm cho hai cuộn dây của mạch biến áp ngắn. Dòng định mức được kết nối tại vị trí định mức của cuộn dây, và công suất tiêu thụ của máy biến áp tại thời điểm này là mất tải.
 • Trở kháng điện áp (%): Làm cho hai quanh co của các mạch biến áp ngắn, trong một cuộn dây từ từ tăng điện áp. Khi dòng ngắn mạch của hai cuộn dây bằng với giá trị danh định, điện áp được áp dụng ở phía đầu tiên thường được biểu thị bằng phần trăm điện áp danh định.
 • Giai đoạn và tần số: Việc mở ba pha được biểu thị bằng S, và pha đơn bắt đầu với tần số chuẩn D. Trung Quốc là 50 Hz. Nước ngoài có 60 Hz (chẳng hạn như Hoa Kỳ).
 • Nhiệt độ tăng và làm mát: Sự khác biệt giữa cuộn dây biến áp hoặc nhiệt độ của dầu trên và nhiệt độ môi trường xung quanh của máy biến áp được gọi là nhiệt độ tăng của cuộn dây hoặc bề mặt của dầu trên. Nhiệt độ giá trị trần của cuộn dây biến áp nhúng dầu là 65K và nhiệt độ tăng lên của bề mặt dầu là 55K. Có nhiều cách làm mát: dầu ngâm từ lạnh, làm mát không khí cưỡng bức, làm mát bằng nước, hình ống, chip và như vậy.
 • Mức cách điện: Có tiêu chuẩn lớp cách điện.
 • Khớp nối nhóm đánh dấu: Theo mối quan hệ pha của cuộn dây đầu tiên của biến tần và cuộn dây thứ hai, cuộn dây biến áp được kết nối thành các kết hợp khác nhau, được gọi là cuộn dây.
 • Chỉ số vật lý: Trọng lượng, thể tích (L, W, H)