Tiếp xúc

Trung Quốc tỉnh Quý Châu 33 KV Line

Giới thiệu dự án:
Chúng tôi cung cấp máy biến áp phân phối dầu 33 / 0.415 kV cho dự án này, bao gồm 140 máy biến áp 100 KVA, 100 máy biến áp 200 KVA và 50 bộ biến áp 400 KVA.
Các máy biến áp đã hoạt động tốt kể từ đầu.
Cơ quan năng lượng tỉnh Quý Châu đánh giá cao các máy biến áp của chúng tôi.

China Guizhou Province 33 KV Line

JUMP

LEAVE_MESSAGE