Tiếp xúc

Ứng dụng của Step Down Transformer

Bước xuống Biến áp là để tham khảo đầu vào của điện áp cao hơn, chuyển đổi sang đầu ra của một điện áp lý tưởng tương đối thấp, để đạt được mục đích của máy biến áp bước xuống. Biến áp bước xuống là một thiết bị rất quan trọng trong hệ thống biến áp điện, hoạt động bình thường của nó không chỉ liên quan đến sự an toàn, sức mạnh đáng tin cậy của người dùng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định của hệ thống điện.

Trong hệ thống điện, biến áp bước xuống là một trong những bộ phận điện quan trọng nhất, và thiết bị bảo vệ rơle là một đảm bảo quan trọng cho hoạt động bình thường của hệ thống điện. Với sự phát triển liên tục của xã hội, tiến bộ kinh tế nhanh chóng, cải thiện đời sống liên tục, nhu cầu điện của người dân ngày càng được cải thiện, đưa ra yêu cầu cao hơn cho việc bảo vệ rơ le của máy biến thế bước xuống. Đối với thiết kế bảo vệ rơle, chúng ta nên thiết kế ngắn gọn bảo vệ rơle khỏi nguyên tắc bảo vệ của nó, các biện pháp bảo vệ rơ le cụ thể cho lỗi máy biến áp và tầm quan trọng của bảo vệ rơle ở một số khía cạnh này. Nguyên tắc cơ bản là nguyên tắc cảm ứng điện từ. Công thức cho nguyên tắc Mô tả: E-- Giá trị hiệu dụng của điện thế cảm ứng f - Tần số N - Giá trị lớn nhất của dòng chính của lượt là do sự khác biệt của nó so với số cuộn dây cho số cuộn dây thứ cấp, và độ lớn của điện cảm E1 và E2 cũng khác nhau. Khi giảm áp suất điện trở bên trong, kích thước điện áp là khác nhau.

Khi máy biến áp hai bên không tải, một bên chỉ đi qua dòng điện từ chính, dòng điện này được gọi là dòng từ hóa.