Tiếp xúc

Ba pha biến áp kết nối

Để hiển thị mối quan hệ pha của điện áp cuộn dây ở cả hai bên, chế độ kết nối của máy biến áp ba pha được chia thành nhiều nhóm được gọi là nhóm kết nối. Trong số các máy biến áp ba pha, tỷ lệ điện áp pha của các máy biến thế sơ cấp và thứ cấp được cố định và bằng tỷ số của số vòng quay. Theo cách mà các cuộn dây được kết nối, nó có thể được chia thành mười hai loại nhóm kết nối: 1--12 điểm.

Nhóm kết nối của máy biến áp ba pha được chia thành 12 loại, bao gồm 6 loại mảng đơn và 6 mảng đôi. Khi cuộn dây bên thứ cấp và cuộn dây thứ hai kết nối khác nhau, nó là một mảng đơn, bao gồm Y / Δ-1, 3, 5, 7, 9, 11. Khi cuộn dây bên chính và kết nối cuộn dây thứ hai là nhất quán, chẳng hạn như YY , Δ-Δ, đó là mảng kép, bao gồm: Y / y-2,4,6,8,10,12. Ở Trung Quốc, các kết nối của hình dạng Y để hình dạng Y là 12 điểm hệ thống dây điện. Kết nối của hình dạng Y đến Δ là dây 11 điểm, ngoại trừ các trường hợp đặc biệt khác.

Các nhóm máy biến thế khác nhau thường áp dụng phương pháp biểu diễn đồng hồ. Bởi vì sự khác biệt pha giữa điện áp đường dây tương ứng với một và hai bên của máy biến áp là bội số nguyên của 30 độ. Nó trùng với góc trong giờ đồng hồ. Chiều kim đồng hồ di chuyển chính xác 30 độ một giờ. Vì vậy, nó có thể là một mô tả rất sống động của vấn đề này với đại diện đồng hồ. Trong phương pháp này, sử dụng vectơ điện áp bên dòng chính làm bàn tay dài của đồng hồ và sửa nó trên 12 điểm. Và sau đó sử dụng vector điện áp đường dây tương ứng với hai bên là bàn tay ngắn của đồng hồ, và lấy điểm được chỉ bằng bàn tay ngắn làm số nhóm của nhóm dây.