Tiếp xúc

Ứng dụng của biến áp điện

Dựa trên hoạt động an toàn của máy biến áp và đáp ứng người sử dụng với nguồn điện chất lượng cao và đáng tin cậy, việc sử dụng máy biến áp điện tận dụng các điều kiện thiết bị của trạm biến áp, lựa chọn chế độ vận hành của máy biến áp tốt nhất, giảm tổn thất năng lượng của máy biến áp và tăng hệ số công suất của nguồn điện, thực hiện mục tiêu giảm năng lượng và tiết kiệm năng lượng và cũng là hoạt động kinh tế. Tải trọng cấp điện và xác định công suất và số máy biến áp có liên quan đến chế độ hoạt động kinh tế, trong khi hoạt động kinh tế của máy biến áp có liên quan chặt chẽ đến số lượng và công suất máy biến áp trong trạm biến áp. . Đó là một hoạt động kinh tế và kỹ thuật toàn diện dựa trên tiền đề đảm bảo an toàn và cung cấp năng lượng đáng tin cậy, ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình biến áp điện từ việc lựa chọn thiết kế, vận hành và bảo dưỡng đến ngừng hoạt động. Các yếu tố và điều kiện liên quan cần được xem xét trong việc xây dựng các trạm biến áp, xây dựng quốc gia và tăng công suất của máy biến thế.