Tiếp xúc

Biến áp hiệu quả

  • Hiệu quả của biến ápHiệu quả của biến ápDecember 13, 2017Hiệu quả của máy biến áp: Tại công suất định mức, tỷ lệ công suất đầu ra và công suất đầu vào của máy biến áp được gọi là hiệu suất của máy biến áp, đó là η = x100%. Các η trong cho ...view
  • Bước xuống hiệu quả biến ápBước xuống hiệu quả biến ápDecember 13, 2017Các cuộn dây biến áp là mạch bên trong của thiết bị, được kết nối trực tiếp với lưới điện bên ngoài, và nó là phần quan trọng nhất của máy biến áp. Cuộn dây thường là c ...view
  • Step Up Transformer EfficiencyStep Up Transformer EfficiencyDecember 13, 2017Các bước lên biến áp là một thiết bị mà biến đổi điện áp AC thấp, lớn hiện tại và trở kháng nhỏ vào điện áp AC cao, nhỏ hiện tại và trở kháng lớn. Khi có dòng điện xoay chiều qua ...view