Tiếp xúc

Ứng dụng của biến áp loại lõi

Biến áp loại lõi: biến áp điện được chia thành cấu trúc lõi và cấu trúc vỏ theo cấu trúc của lõi sắt, và cốt lõi của cấu trúc cốt lõi được bao quanh bởi quanh co. Các tính năng cấu trúc của máy biến áp lõi ba pha là mạch từ ba pha được kết nối với nhau. Mạch từ của mỗi pha được sử dụng như mạch riêng của nó với mạch từ hai pha khác. So với biến áp loại vỏ, nó có ưu điểm là vật liệu tiêu thụ thấp, giá thành thấp, diện tích chiếm dụng nhỏ và bảo trì đơn giản. Do đó, nó được sử dụng rộng rãi. Nhưng trong các máy biến áp lớn có công suất lớn, các máy biến thế nhóm ba pha thường được sử dụng để tạo thuận lợi cho việc vận chuyển và giảm công suất dự phòng. Máy biến áp lõi sử dụng lợi thế này để sử dụng cho máy biến thế điện áp cao. Ví dụ, thiết bị chỉnh lưu sóng xung 12 gồm bộ biến áp chỉnh lưu 5 cột là một trường hợp tốt. Với độ tin cậy cao, khả năng cung cấp điện, đủ không gian phát triển, đầu tư ít và chi phí vận hành thấp, việc nâng cấp và nâng cấp máy biến áp lõi được cung cấp cho các nhà máy hóa chất. Hiệu quả tiêu thụ điện được cải thiện và chi phí được giảm một cách hiệu quả.