Tiếp xúc

Dịch vụ sau bán hàng

Nguyên tắc dịch vụ:
Định hướng khách hàng, cung cấp cho khách hàng các dịch vụ hạng nhất;
Dịch vụ như là cốt lõi, tạo ra nhiều giá trị nhất cho khách hàng của chúng tôi;
Tập trung vào chất lượng và dịch vụ toàn diện cho khách hàng!

Dịch vụ trước khi bán hàng:
Để cung cấp cho bạn thiết kế dự án, thiết kế quy trình, phù hợp với việc phát triển chương trình mua máy móc thiết bị, thiết kế và sản xuất sản phẩm theo nhu cầu đặc biệt của bạn và đào tạo nhân viên kỹ thuật cho bạn.

Bán dịch vụ:
Kèm theo bạn để hoàn thành việc chấp nhận các thiết bị, và hỗ trợ trong việc chuẩn bị các kế hoạch xây dựng và quy trình chi tiết.

Dịch vụ sau bán hàng của nhà cung cấp máy biến áp Yuebian:
Công ty sẽ gửi kỹ thuật viên đến nơi lắp đặt thiết bị hướng dẫn, vận hành thử, trang web và đào tạo các nhà khai thác.