Tiếp xúc

Trung Quốc Tỉnh Chiết Giang Lishui City 11 KV Line

Giới thiệu dự án:
Chúng tôi cung cấp máy biến áp phân phối dầu 11 / 0,415 kV cho dự án này, bao gồm 238 bộ biến áp 100 KVA và 110 bộ biến áp 200 KVA.
Các máy biến áp được lắp đặt đúng theo hướng dẫn của kỹ sư của chúng tôi.
Trong hai năm qua, máy biến áp đã hoạt động tốt.
Cơ quan quyền lực thành phố Lishui đánh giá cao các máy biến áp của chúng tôi.

China Zhejiang Province Lishui City 11 KV Line

JUMP

LEAVE_MESSAGE