Tiếp xúc

Stabilizer Transformer Winding

Biến áp ổn định là bộ điều chỉnh AC được cấu tạo từ cấu trúc tách từ dựa trên nguyên tắc cộng hưởng sắt từ. Nói chung, người ta tin rằng biến áp ổn định được phát triển từ bộ điều chỉnh điện từ. Cuộn dây chính của máy biến áp ổn định có một tập hợp các cuộn pha đảo ngược, tạo thành một phản ứng ngược. Giá trị trung hòa được thiết kế của cuộn dây và đường chính lấy giá trị 220 V làm điện áp trung tâm.

Khi điện áp đầu vào thay đổi, kích thước và đặc tính cung cấp điện (cảm nhận hoặc điện dung) trong sự thay đổi mạch cộng hưởng song song theo, sao cho lõi sẽ đi vào trạng thái bão hòa hoặc bão hòa sâu hơn, làm cho thông lượng của lõi trong mỗi chu kỳ gần như không đổi. Do đó, điện áp đầu ra duy trì một giá trị không đổi, đóng vai trò như bộ ổn áp điện áp.

Ngoài ra còn có một cuộn dây bù ở phía đầu ra của máy biến áp ổn định. Phân cực của nó đối diện với cuộn dây phụ trợ, được sử dụng để bù đắp ảnh hưởng của biến thiên điện áp đầu vào lên điện áp đầu ra. Điều này là do đường cong bão hòa từ hóa của lõi không phải là một đường lý tưởng. Khi điện áp đầu vào tăng, điện áp đầu ra sẽ tăng lên để bù lại.