• Trung Quốc Tỉnh Chiết Giang Lishui City 11 KV Line Giới thiệu dự án: Chúng tôi cung cấp máy biến áp phân phối dầu 11 / 0,415 kV cho dự án này, bao gồm 238 bộ máy biến áp 100 KVA và 110 bộ máy biến áp 200 KVA. Máy biến áp được ...
  • Biến áp điện biến áp dầu biến áp loại biến áp Tóm tắt Hiệu suất của máy biến áp nhúng dầu 35kV của công ty tuân theo hoặc vượt trội hơn các yêu cầu của Máy biến áp điện GB1094 và Đặc tính kỹ thuật GB / T6451 và Yêu cầu kỹ thuật ...
  • 10kv, 35kv Ba pha trên máy biến áp tải Tap Changer 1. Giới thiệu tóm tắt Mô tảSZ11 series trên máy biến áp nhúng dầu thay đổi-tap-tap-thay đổi là một sản phẩm được nâng cấp được phát triển dựa trên máy biến áp nhúng dầu loạt S11. Biến động điện áp và thay đổi tải trọng của ...

Power Transformer Quanh Co

Biến áp điện là một thiết bị điện tĩnh, được sử dụng để biến đổi một giá trị số của điện áp xoay chiều (dòng điện) thành điện áp khác (hiện tại) với cùng tần số hoặc một số điện áp (dòng) ở giá trị khác nhau. Điện áp danh định của cuộn dây thứ cấp của máy biến áp điện đề cập đến điện áp không tải của cuộn dây thứ cấp khi cuộn dây chính nằm dưới điện áp danh định.

Khi máy biến áp ở tải đầy, trở kháng của cuộn dây chính và cuộn thứ cấp của máy biến áp sẽ làm giảm điện áp của máy biến áp, tương đương với 5% điện áp danh định của lưới điện, để điện áp đầu cuối của cuộn dây thứ cấp nhỏ hơn điện áp không tải. Để bù cho sự mất điện áp trong đường dây, điện áp danh định của cuộn dây thứ cấp của máy biến áp phải cao hơn điện áp danh định của lưới điện 5%. Do đó, điện áp danh định của cuộn dây thứ cấp của máy biến áp cao hơn 10% so với điện áp danh định của lưới điện cùng cấp.

Khi biến áp được đưa vào thực tế và bán kính cung cấp điện là nhỏ hơn, mất điện áp của dòng có thể được bỏ qua vì dòng tương đối ngắn. Tại thời điểm đó, điện áp danh định của cuộn dây thứ cấp của bộ biến đổi phải cao hơn 5% so với điện áp danh định của lưới điện để bù cho sự mất điện áp của chính máy biến áp.