Ứng dụng của biến áp phân phối

Theo phương tiện cách điện, máy biến áp phân phối có thể được chia thành máy biến áp dầu, máy biến áp đầy khí và máy biến áp silicon. Nó cũng có thể được chia thành các máy biến áp kín, máy biến áp địa lý, máy biến áp quanh co, và vân vân theo các loại cấu trúc. Chìa khóa nằm trong hiệu suất và chỉ mục. Chúng tôi cũng cần xem xét vị trí được sử dụng để phù hợp với điều kiện địa phương và đáp ứng các yêu cầu hoạt động. Mục tiêu phát triển của máy biến áp phân phối là tổn thất thấp, đặc biệt là tổn thất mạch hở thấp, và làm nổi bật hiệu quả tiết kiệm năng lượng. Nó cần các đặc tính của tiếng ồn thấp, đặc biệt là tiếng ồn của người làm biếng mang theo, và đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường. Nó được đóng kín hoàn toàn để làm cho dầu biến áp không tiếp xúc với không khí bên ngoài để đáp ứng các yêu cầu miễn phí. Thiết bị bảo vệ được nạp vào bể và thu nhỏ; nó làm giảm kích thước của máy biến áp phân phối và thuận tiện cho việc lắp đặt của trường. Nó không có phí khi nó được tiếp xúc với không khí và nó là an toàn để sử dụng. Nó có các đặc điểm của kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, hoạt động đáng tin cậy và bảo trì thuận tiện.


  • Trung Quốc Tỉnh Chiết Giang Lishui City 11 KV Line Giới thiệu dự án: Chúng tôi cung cấp máy biến áp phân phối dầu 11 / 0,415 kV cho dự án này, bao gồm 238 bộ máy biến áp 100 KVA và 110 bộ máy biến áp 200 KVA. Máy biến áp được ...
  • Biến áp điện biến áp dầu biến áp loại biến áp Tóm tắt Hiệu suất của máy biến áp nhúng dầu 35kV của công ty tuân theo hoặc vượt trội hơn các yêu cầu của Máy biến áp điện GB1094 và Đặc tính kỹ thuật GB / T6451 và Yêu cầu kỹ thuật ...
  • 10kv, 35kv Ba pha trên máy biến áp tải Tap Changer 1. Giới thiệu tóm tắt Mô tảSZ11 series trên máy biến áp nhúng dầu thay đổi-tap-tap-thay đổi là một sản phẩm được nâng cấp được phát triển dựa trên máy biến áp nhúng dầu loạt S11. Biến động điện áp và thay đổi tải trọng của ...